Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΛ. ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (POS) ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Η’ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, διαβιβάζει ως αναφορά το αριθμ. 1377/04.05.2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας

αναφορικά με την αδυναμία τοποθέτησης μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα (POS) από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε περιοχές όπου απουσιάζει ή δεν επαρκεί η υφιστάμενη τεχνική τηλεπικοινωνιακή υποδομή που απαιτείται (σύνδεση στο διαδίκτυο).

Ειδικότερα, στο έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, γνωστοποιούνται παρατηρήσεις και επισημάνσεις από ελεύθερους επαγγελματίες (κυρίως του τουριστικού και του επισιτιστικού κλάδου), οι οποίοι αδυνατούν να προβούν στην προβλεπόμενη τοποθέτηση συσκευών POS εντός της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ Β’ 1445) τρίμηνης προθεσμίας λόγω δυσκολίας ή αδυναμίας της απαραίτητης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλές περιοχές της Μαγνησίας και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου όπως ενδεικτικά το Βένετο, το Κεραμίδι και το Τρίκερι, αλλά ενδεχομένως και σε άλλες νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας οι οποίες παρουσιάζουν γεωγραφική ιδιομορφία, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο να μην καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται για την προβλεπόμενη εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων POS.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, πρόκειται και για περιοχές οι οποίες ενόψει της θερινής περιόδου που έχει ήδη εκκινήσει και της επικείμενης αύξησης της τουριστικής κίνησης, θα κληθούν να εξυπηρετήσουν άμεσα αυξημένο αριθμό καταναλωτών.

Δεδομένου ότι:

· η οριζόμενη τρίμηνη προθεσμία υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα και τοποθέτησης των σχετικών συστημάτων POS έχει ήδη εκκινήσει και πρόκειται να εκπνεύσει άμεσα,
· από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται ειδικό πλαίσιο για την προθεσμία εγκατάστασης μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου η υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή δεν είναι επαρκής για πλήρη και συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής προστίμων από τις αρμόδιες αρχές κατά την διενέργεια ελέγχων, παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί όπως εξετάσουν προσεχτικά το συνημμένο έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Και η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

«Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 57418/22.5.2017 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. Αριθ. 1919/19.5.2017 αναφορά του Βουλευτή κ. Μεικόπουλου Αλέξανδρου με θέμα: «Επιστολή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την αδυναμία τοποθέτησης μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα (POS) λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας τεχνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής» και μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης μας σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση 45231/20.4.2017 (Β’ 155) καθορίζονται οι δικαιούχοι πληρωμής, της παρ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) οι οποίοι, βάσει των κυρίων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητάς τους (Κ.Α.Δ.), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές της παρ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016. Στην ΚΥΑ ρυθμίζεται και το μεταβατικό στάδιο συμμόρφωσης και απόκτησης μέσων πληρωμής με κάρτα.

«Η διαπίστωση αδυναμίας χρήσης μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα -η οποία σημειωτέου μπορεί να είναι παροδική- δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας, καθώς η έλλειψη ή η ανεπάρκεια τεχνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής δεν δύναται τεχνικά να εξακριβωθεί από την Υπηρεσία μας.

«Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών, τεκμηριωμένης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ από τους υπόχρεους, λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες».

x

Check Also

Ο Αλ.Μεϊκόπουλος στη Βουλή για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό στον υγροβιότοπο Σούρπης

Άμεση ήταν η αντίδραση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δρομολογείται ...

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Αναγκαία η λήψη μέτρων για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα ενοίκια των φοιτητών»

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει φοιτητές και γονείς να αντιμετωπίζουν για συνεχόμενη χρονιά μεγάλα προβλήματα ...

Να δώσει απαντήσεις για το κλείσιμο του ΟΣΕ Βόλου καλεί τον Υπουργό στη Βουλή ο Αλ.Μεϊκόπουλος

Να δώσει απαντήσεις για το κλείσιμο του ΟΣΕ Βόλου καλεί τον Υπουργό στη Βουλή ο ...