Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Εισήγηση Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ολομέλεια της Βουλής.

09/11/2018
Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής ως Εισηγητής του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης»
«Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την εν λόγω κύρωση σε δύο βασικά πλεονεκτήματα, αυτά συνιστούν τα εξής: Πρώτον, η ίση μεταχείριση και η διασυνοριακή πληρωμή και δεύτερον, η απόκτηση και η διατήρηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης», ανέφερε στην εισήγησή του την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Η Ολομέλεια αφορούσε την ψήφιση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.4.2014)».

Στο ίδιο σχέδιο νόμου κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε υπουργική τροπολογία που αφορά την επιστροφή των αναδρομικών κρατήσεων στα λεγόμενα «ειδικά μισθολόγια», δηλαδή, σε ένστολους, πανεπιστημιακούς, ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ και δικαστικούς λειτουργούς για κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με βάση μνημονιακούς νόμους που ψηφίστηκαν την περίοδο 2012-2014 και οι εν λόγω διατάξεις των οποίων κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας.

Ο Βουλευτής αναφερόμενος στην εν λόγω τροπολογία, επεσήμανε ότι αυτή «συνιστά μια ηθική και υλική δικαίωση ανθρώπων, οι οποίοι σήκωσαν δυσανάλογο βάρος», τονίζοντας ωστόσο ότι οι παραπάνω κατηγορίες «δεν είναι οι μοναδικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, οι οποίες σήκωσαν αυτό το βάρος όλα αυτά τα χρόνια» και ότι «όσο υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και όσο αυτά διευρύνονται, τόσο θα πρέπει να αποκαθίστανται αδικίες προηγούμενων ετών».

Ο παρών Νόμος που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 50/2014 της ΕΕ, περιλαμβάνει, τη θέσπιση ελάχιστων ορίων για την προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μετακινούμενων εργαζομένων, τη βελτίωση της ενημέρωσης που θα παρέχεται στους εργαζόμενους σχετικά με τις συνέπειες της κινητικότητας και τις επιλογές που θα έχουν όσον αφορά τα θεμελιωμένα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησής τους, τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της βελτίωσης των όρων απόκτησης και διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σε όσους τη δικαιούνται, όπως και διατήρησης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Να επισημάνουμε ότι πεδίο εφαρμογής της ενσωμάτωσης της Οδηγίας, είναι τα συνταξιοδοτικά συστήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και αφορούν τα Ταμεία Προαιρετικής Επικουρικής Ασφάλισης τα οποία στη χώρα μας είναι 11 και την προαιρετική ομαδική ασφάλιση που συμφωνείται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε ένα χώρο εργασίας.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία είναι εξόχως σημαντική καθώς, σύμφωνα με το Βουλευτή, «τα θεμελιωμένα δικαιώματα κάποιου, ο οποίος αφήνει ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς και μεταβαίνει σε άλλο κράτος-μέλος, προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται και σε όσους παραμένουν και μπορούν να λάβουν τις παροχές τους σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος και αν βρίσκονται» και επίσης, «όσον αφορά την απόκτηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης, τα δικαιώματα αποκτώνται αμετάκλητα από τη στιγμή της θεμελίωσης».

Επίσης, όπως ανέφερε ο Βουλευτής, τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του εργαζομένου που αποχωρεί από την εργασιακή του απασχόληση είναι ίδια με αυτά των ενεργών ασφαλισμένων και της εξέλιξης αυτών. Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, ο Βουλευτής επεσήμανε ότι αυτές «δεν χάνονται ποτέ. Αν δε ο ασφαλισμένος αποχωρήσει προτού θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη παροχής, οι εισφορές αυτές επιστρέφονται».

Ο Βουλευτής δεν παρέλειψε στην εισήγησή του να αναφερθεί και σε δύο σημεία που ψηφίστηκαν και αποτελούν πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Αυτά είναι, «η εφαρμογή των ελάχιστων προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και στους εργαζόμενους που αλλάζουν επαγγελματικό κλάδο εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ανωτάτου ορίου εφάπαξ καταβολής 2.000 ευρώ στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν επιθυμεί να διατηρήσει ή να μεταφέρει τα θεμελιωμένα δικαιώματά του στη συμπληρωματική συνταξιοδότηση».

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της παρούσας Οδηγίας καθίσταται αναγκαία για τη χώρα μας, καθώς με αυτή προστατεύονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων που μετακινούνται εντός της ΕΕ. Άλλωστε, όπως επεσήμανε και ο ίδιος ο Βουλευτής «τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, με το μεταναστευτικό κύμα να έχει φουντώσει εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο μάλιστα αφορά πάρα πολλούς από τους συμπολίτες μας, έγινε πρόδηλη η ανάγκη να βελτιωθούν οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην απόκτηση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων της συμπληρωματικής τους συνταξιοδότησης».

Το Γραφείο Τύπου

x

Check Also

Αλ. Μεϊκόπουλος: «Η παιδεία και η εξειδίκευση οι μεγάλοι χαμένοι του νομοσχεδίου για την Παιδεία»

Παρέμβαση Μεϊκόπουλου στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Στη Βουλή φέρνει ο Αλ. Μεϊκόπουλος τις καθυστερήσεις στη διανομή αλληλογραφίας στη Μαγνησία

Στη Βουλή φέρνει ο Αλ. Μεϊκόπουλος τις τεράστιες καθυστερήσεις στη διανομή αλληλογραφίας στη Μαγνησία

Μεϊκόπουλος:«Μετά το giveaway των 150€ γιατί δεν κάνετε giveaway και καμία θέση εργασίας στους νέους;»

Μεϊκόπουλος:«Μετά το giveaway των 150€ γιατί δεν κάνετε giveaway και καμία θέση εργασίας στους νέους;» ...