Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τα επιμέρους κριτήρια λήψης του κοινωνικού μερίσματος

28/11/2017
Με σκοπό τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος και επειδή έχει ήδη «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, παραθέτω συνοπτικά και κωδικοποιημένα τα κριτήρια λήψης του, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της απαιτούμενης αίτησης.

Η έννοια του «νοικοκυριού»: «ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανόμενων και των φιλοξενούμενων ατόμων». Με αυτό εννοείται, ότι στο σύνολο της ωφελούμενης μονάδας συμπεριλαμβάνονται και τα φιλοξενούμενα μέλη, τα οποία δεν λογίζονται ως ξεχωριστοί ωφελούμενοι.

1) Εισοδηματικά κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα (θεωρούμενο το εισόδημα μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και προ φόρων):

 • μέχρι 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος

 • μέχρι 13.500 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη

 • μέχρι 15.750 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

 • μέχρι 18.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή με τρία ενήλικα μέλη

 • μέχρι 20.250 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκνα ή τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

 • μέχρι 22.550 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα ή με τέσσερα ενήλικα μέλη

 • μέχρι 27.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Εισοδήματα που δεν προστίθενται στο τελικό αποτέλεσμα (ετήσιο εισόδημα):

 • η αποζημίωση λόγω απόλυσης,

 • η διατροφή συζύγου και τέκνων,

 • το εφάπαξ,

 • οι κληρονομιές,

 • οι χορηγίες,

 • οι δωρεές και τα χρήματα που προέκυψαν από τυχόν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

Εισοδήματα που προστίθενται στο τελικό αποτέλεσμα (στο ετήσιο εισόδημα):

 • το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,

 • το επίδομα ανεργίας

 • τα οικογενειακά και αναπηρικά επιδόματα

Ευνοϊκή «μεταχείριση» πρόκειται να έχουν:

 • τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ),

 • οι άνεργοι, αν έχουν συμπληρώσει έξι συνεχόμενους μήνες χωρίς δουλειά το τρέχον έτος, ενώ εκτός μερίσματος θα μείνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το εξάμηνο ανεργίας, αλλά δεν είναι συνεχόμενο.

 • οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών

2) Περιουσιακά κριτήρια

α) Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνολικής φορολογητέας αξίας για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

β) Κινητή περιουσία:

– Στο συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναλυτικά έχω περιγράψει παραπάνω, προσμετράται και το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

– Επίσης, στο συνολικό εισόδημα προσμετράται και το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (στη φετινή φορολογική δήλωση).

Γενικά, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και ως προς το ύψος των καταθέσεών τους, το οποίο προκύπτει από τους τόκους που εγγράφηκαν στη δήλωση του 2016, ακόμα και αν ο αιτών είναι συνδικαιούχος.

3) Περιουσιακά Τεκμήρια

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης του «κοινωνικού μερίσματος» νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, δηλαδή κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών παλαιότητας έως 10 ετών, πισίνες ή και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων.

– Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

– Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

– Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, δασκάλους , οδηγούς αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

4) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του «κοινωνικού μερίσματος» πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε χρόνια, στοιχείο που πρέπει να προκύπτει από τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Ο δικαιούχος του «κοινωνικού μερίσματος» οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και την 31η-10-2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Ο ένας μήνας ασφάλισης που μπαίνει ως προϋπόθεση για να λάβει κάποιος/α το κοινωνικό μέρισμα δεν ισχύει για περιπτώσεις συνταξιούχων σε κατηγορίες όπως χήροι/χήρες, ανάπηροι/ες, ανασφάλιστοι υπερήλικες, στις οποίες είναι σύνηθες το φαινόμενο να μην έχουν εργαστεί ούτε ένα μήνα. Αυτές οι κατηγορίες εάν πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, θα λάβουν το μέρισμα.

Τέλος, ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η λήξη της υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Δεκεμβρίου.

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα (www.koinonikomerisma.gr) θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. Σας προτρέπουμε να εισάγετε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Έγκριση -Συναίνεση]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος 2017, εμφανίζεται και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι αναλυτικά.

Για περισσότερες απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που μπορούν να προκύψουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα του κοινωνικού μερίσματος (https://www.koinonikomerisma.gr), στη διαδρομή FAQ:

https://www.koinonikomerisma.gr/Home/Info

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

x

Check Also

Δήλωση Αλ. Μεϊκόπουλου για την Ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

47 χρόνια συμπληρώνονται από την 24η Ιουλίου του 1974, την ημέρα που αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία ...

Ερώτηση Αλ. Μεϊκόπουλου για το αντιπλημμυρικό έργο στον Αγνώντα Σκοπέλου

Να χρηματοδοτηθεί και να ολοκληρωθεί άμεσα το αντιπλημμυρικό έργο του Αγνώντα της Σκοπέλου, για να ...

Αλ. Μεϊκόπουλος: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δώσει η κυβέρνηση στους χώρους θεάματος

Να προχωρήσουν επιτέλους στην καταβολή της επιδότησης κενής θέσης προς τους χώρους θεάματος για τους ...