Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τις μετεγγραφές φοιτητών – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας

Βόλος, 20.12.2017

Nομοθετική ρύθμιση στο αμέσως προσεχές διάστημα για δεδομένη την μετεγγραφή στα αδέλφια που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου από την Βουλή κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύοντας εμπράκτως για ακόμη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο ανατρέπει το ισχύον καθεστώς μετεγγραφών για τα αδέρφια που σπουδάζουν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαφορετικών πόλεων με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται να διακόπτουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών τους να συντηρήσουν παραπάνω από ένα σπίτια. Πλέον για τέτοιες περιπτώσεις η μετεγγραφή θα είναι δεδομένη ενώ έως τώρα οι πρωτοετείς φοιτητές με μεγαλύτερο αδελφό φοιτητή σε διαφορετική πόλη, υπέβαλαν αίτηση μετεγγραφής και μοριοδοτούνταν στο πλαίσιο της κατάταξης όσων είχαν καταθέσει αίτηση.

Με την νέα ρύθμιση που θα προωθήσει το Υπουργείο Παιδείας, οι φοιτητές που είναι αδέρφια θα έχουν πλέον την δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους ώστε να σπουδάζουν στην ίδια πόλη, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στις οικογένειές τους ενώ για τις περιπτώσεις οικογενειών με συγκεκριμένα χαμηλά εισοδήματα θα δοθεί η δυνατότητα να σπουδάζουν τα παιδιά – φοιτητές στην πόλη που είναι και η βάση της οικογένειας.

Για το μείζον θέμα των μετεγγραφών φοιτητών κατατέθηκε στις 15-12-2017 από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας την οποία συνυπέγραψε ο Βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Μεταξύ άλλων κρίσιμων ζητημάτων, στην Ερώτηση επισημαίνεται το μεγάλο πρόβλημα που αποτελεί για πολλές οικογένειες με οικονομική αδυναμία, η απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής των φοιτητών τέκνων και ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός εάν στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της μετεγγραφής φοιτητών που  σπουδάζουν σε άλλες πόλεις.

Αναλυτικά η Ερώτηση:

«Μεγάλο πρόβλημα για πολλές οικογένειες, που η οικονομική κρίση τις κατέβαλε, αποτελεί η απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής των φοιτώντων τέκνων τους. Παρά το γεγονός, ότι με το Άρθρο 21 του Ν. 4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 αλλά και με την Εγκύκλιό με Αρ. Πρωτ. 164061/Ζ1 – 2-10-2017, ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ, συστηματοποιήθηκαν και ιεραρχηθηκαν οι προϋποθέσεις και καθορίστηκε η διαδικασία για τις μετεγγραφές των φοιτητών, ωστόσο, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, χρειάζεται βελτιώσεις στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνολικά υποβλήθηκαν 14.038 αρχικές αιτήσεις μετεγγραφής, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 5.572 (40%), και 5.932 ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 2.002 (34%). Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έγιναν δεκτές 7.574 (αρχικές αιτήσεις και ενστάσεις), ποσοστό που ανέρχεται στο 54%.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των αρχικών αιτήσεων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Α) Γενική κατηγορία (15% επί του αριθμού των εισακτέων):  κατατεθείσες 13.615 αιτήσεις και αποδεκτές 5.200. Ποσοστό 38%.

Β) Ειδική κατηγορία (χωρίς ποσοτικό περιορισμό): κατατεθείσες 283 αιτήσεις και αποδεκτές 283. Ποσοστό 100%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: κατατεθείσες 102 αιτήσεις και αποδεκτές 53. Ποσοστό 52%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: κατατεθείσες 38 αιτήσεις και αποδεκτές 36. Ποσοστό 94,74%.

Παρόλα αυτά, επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών, των οποίων δεν εγκρίθηκε η ένσταση για τη μετεγγραφή τους, ασχέτως εάν συγκέντρωναν αρκετά μόρια. Επίσης, μεγάλος αριθμός φοιτητών με αδέρφια (αδερφό ή αδερφή) που σπουδάζουν σε άλλη πόλη δεν έτυχαν μετεγγραφής και οι οικογένειές τους καλούνται τώρα να συντηρήσουν τρία σπίτια. Επισημαίνουμε ακόμα και έναν αριθμό φοιτητών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν εγκαίρως να μπούνε στο σύστημα για μετεγγραφή και για τους οποίους δε δόθηκε καμία παράταση. Επίσης φοιτητές από μονογονεϊκές οικογένειες και ήδη φοιτώντα τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών δεν κατάφεραν να μετεγγραφούν.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές αδυνατούν να σπουδάσουν , καθώς, ως επί το πλείστον, προέρχονται από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα και, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας που επικρατεί στη χώρα μας, αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και μία κατηγορία φοιτητών άνω των 25 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν αναφέρονται ως εξαρτώμενα/προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα οι φοιτητές αυτοί  μοριοδοτούνται με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους. 

Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δική τους οικονομική κατάσταση, τους στερεί τα απαιτούμενα μόρια που δικαιούνται ώστε να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους υποψηφίους την μετεγγραφή τους στο αντίστοιχο τμήμα της επιλογής τους.

Επειδή η στήριξη των οικογενειών και η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από οικονομικές δυσκολίες, είναι υποχρέωσή μας.

Επειδή η παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις αποτελεί συνταγματική επιταγή και συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση δε γνωρίζει χρονικά και ηλικιακά όρια.

Κατόπιν των προαναφερθέντων,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Προτίθεται το υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα της μετεγγραφής φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και δεν πήραν μετεγγραφή, παρά το γεγονός ότι είχαν μόρια από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια;

  • Εάν υπάρξουν σχόλες-τμήματα, με δυνατότητα να δεχθούν επιπλέον φοιτητές από μετεγγραφές, θα γίνει δεκτό το αίτημα αυτό από το Υπουργείο;

  • Θα δοθεί μια λύση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετεγγραφών όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν εγκαίρως να αιτηθούν;

  • Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των οικογενειών (οικονομικά ασθενών, μονογονεϊκών, τριτέκνων, πολυτέκνων), οι οποίες αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τη φοίτηση των παιδιών τους;

  • Ερωτάται ο υπουργός αν σκοπεύει να λάβει υπόψη του την κατηγορία των φοιτητών άνω των 25 ετών, έτσι ώστε να μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο ατομικό φορολογικό εισόδημά και όχι με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους;»

Το Γραφείο Τύπου

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...