Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το εργοταξιακό ρεύμα σε παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου

23.1.2017
Ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Σταθάκη,

διαβίβασε αίτημα του δημάρχου του δήμου Ρήγα Φεραίου για το Βένετο και ενημέρωσε τον υπουργό σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα αδυναμίας σύνδεσης με παροχή οικιακού ρεύματος, που αντιμετωπίζουν κάτοικοι κάποιων οικισμών που είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί.

Ο Βουλευτής επεσήμανε στην επιστολή του, ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου  νομοθετικού πλαισίου και των περιορισμών που επιβάλλει στη δόμηση, δημιουργεί, δυστυχώς, προβλήματα τα οποία ενδεχομένως ο νομοθέτης δεν ήταν σε θέση να διαβλέψει και τα οποία επηρεάζουν σε ικανό βαθμό την καθημερινότητα των κατοίκων σε ορισμένους οικισμούς.

Το σημαντικότερο, ίσως, είναι η αδυναμία παροχής οικιακού ρεύματος σε κατοικίες που βρίσκονται εντός των παραδοσιακών οικισμών και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους δόμησης που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο όρος που δεν πληρείται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι η κάλυψη της σκεπής με πλάκες Πηλίου.

Στην πραγματικότητα, όπως τόνισε ο βουλευτής στην επιστολή του, τα περισσότερα σπίτια στους οικισμούς αυτούς έχουν κεραμίδι και έχουν σοβαρό πρόβλημα καθώς, αν δεν τροποποιηθεί το Π.Δ του Πηλίου ή δεν υπάρξει άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανονική παροχή ρεύματος ή να θεωρούνται παράνομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ενδεικτικά, για το Βένετο, ως προς το παραδοσιακό στοιχείο της σκεπής από πλάκα Πηλίου, σύμφωνα με στοιχεία του δημάρχου, επί συνόλου 160 κατοικιών μόνο οι εννιά (9) διαθέτουν σκεπή με πλάκες Πηλίου, ενώ παρόμοιο πρόβλημα, σύμφωνα με μαρτυρίες τους, αντιμετωπίζουν και κάτοικοι του παραδοσιακού οικισμού των Γλαφυρών.

Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, ότι ο «παραδοσιακός» χαρακτήρας των οικισμών αυτών ή ακόμα και άλλων -τουλάχιστον ως προς το είδος των σκεπών- έχει εν τοις πράγμασι ανατραπεί.

Πέραν αυτού, ο βουλευτής επεσήμανε ότι έχουν δημιουργηθεί ανισότητες ως προς την αντιμετώπιση των κατοίκων των οικισμών από την Πολιτεία, ως προς το εξής: με διάφορες κατά καιρούς νομοθετικές διατάξεις, «ρυθμίστηκαν» τα ακίνητα πολλών κατοίκων που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1981 (ημερομηνία «τομή» για τον χαρακτηρισμό των οικισμών ως παραδοσιακών) έτσι ώστε να έχουν λάβει κανονικό οικιακό ρεύμα, όμως στις ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν ενταχθεί όλοι οι κάτοικοι των οικισμών.

Στην επιστολή του ο βουλευτής αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης από το Υπουργείο για το μείζον αυτό θέμα της περιοχής της Μαγνησίας, και διερεύνησής του σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, έτσι ώστε να βρεθούν όλες οι  δυνατότητες που προσφέρονται, είτε για ένταξη σε ρύθμιση με ειδική διάταξη όλων των κατοικιών που ήδη διαθέτουν κεραμοσκεπή και την εξαίρεσή τους από την επιβολή δυσανάλογα βαρέων συνεπειών, είτε για τροποποίηση των όρων δόμησης σε συγκεκριμένους παραδοσιακούς οικισμούς.

Ο κύριος Μεϊκόπουλος, τέλος, υπενθυμίζει στην ηγεσία του Υπουργείου, ότι  με το Π.Δ.   17-04-1997 ήδη υπήρξε τροποποίηση του αρχικού Π.Δ. του 1980, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται πλέον σε αρκετούς οικισμούς, εναλλακτικά η χρήση σχιστόπλακας ή κεραμιδίων  χωρίς, ωστόσο, να αίρεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους ως προς τα λοιπά στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, ο βουλευτής τονίζει την ανάγκη διερεύνησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, έτσι ώστε η λύση που θα εφαρμοστεί να  μπορεί να εξυπηρετήσει  τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με σεβασμό στην  ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, λαμβάνοντας όμως υπόψη και την διαμορφωμένη πραγματικότητα σε ορισμένους οικισμούς.

Το Γραφείο Τύπου

 

 

x

Check Also

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Ενόψει επισιτιστικής κρίσης να μη μείνει κανένας νέος αγρότης εκτός Προγράμματος»

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Ενόψει επισιτιστικής κρίσης να μη μείνει κανένας νέος αγρότης εκτός Προγράμματος»

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Χαιρόμαστε που η ΝΔ εγκαινιάζει έργα που χρηματοδοτήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Χαιρόμαστε που η ΝΔ εγκαινιάζει έργα που χρηματοδοτήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Καταργούνται οριστικά και μεταφέρονται στη Λάρισα Τμήματα του ΟΣΕ Βόλου»

Αλ.Μεϊκόπουλος:«Καταργούνται οριστικά και μεταφέρονται στη Λάρισα Τμήματα του ΟΣΕ Βόλου»