Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας για το θέμα των υπερβάσεων των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το θέμα των υπερβάσεων των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κατερίνα Παπανάτσιου.

Στην Ερώτησή τους οι Βουλευτές της Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η έρευνα για τις συνέπειες της αέριας ρύπανσης στην υγεία των πληθυσμών των πόλεων αποδεικνύει ότι έχει άμεσες και καταστροφικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ύπαρξη των μικροσωματιδίων PM 10 & PM 2.5 καθώς λόγω της μικρής τους διαμέτρου, μεταφέρονται μέσω των πνευμόνων στην κυκλοφορία του αίματος και υπάρχει ισχυρός κίνδυνος για απόφραξη μικρών αγγείων προκαλώντας έτσι αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου κ.ά., τα οποία, ανάλογα με την βαρύτητά τους, μπορεί να καταλήξουν σε θάνατο.

Επιπλέον οι Βουλευτές Μαγνησίας Κ. Παπανάτσιου και Α. Μεϊκόπουλος αναφέρουν ότι στο Βόλο διενεργείται από το Μάρτιο του 2019 έρευνα -μελέτη χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα μηχανολόγων μηχανικών και πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική) και το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Για τις ανάγκες της έρευνας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει πυκνό δίκτυο μετρητών αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Η Έρευνα σκοπό έχει να συσχετίσει την αέρια ρύπανση με τα αίτια εισαγωγής ασθενών στο Νοσοκομείο του Βόλου και την εμφάνιση καρδιαγγειακών και άλλων επεισοδίων και παθήσεων.

Οι Βουλευτές Μαγνησίας επισημαίνουν ότι στη με αριθ. Πρωτ.112/02.08.2019 σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο και στην αρ. 26/07.08.2019 Αναφορά της Βουλευτή Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κατερίνας Παπανάτσιου με θέμα «Τοποθέτηση δικτύων μετρητών Αέριας Ρύπανσης» με βάση την σχετική επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, υπάρχει απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/71727/1736 ) η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για το 2018, ο μοναδικός σταθμός ΕΔΠΑΡ στο Βόλο κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 ίση με 32μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (40μg/m3 ). Επίσης, παρατηρήθηκαν 36 ημέρες με μέση 24-ωρη τιμή συγκέντρωσης ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50μg/m3 εκ των οποίων οι 12, αποδόθηκαν σε μεταφορά σκόνης από απομακρυσμένες περιοχές (Σαχάρα) και συνεπώς δεν υπήρξε υπέρβαση (36-12=24<35), ενώ αναφορικά με τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση ίση με 19μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (25μg/m3).

Παρόλα αυτά, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Special Report του δημοσιογράφου Τ.Τέλογλου για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Σαχαρίδης, ανέφερε ότι για το πρώτο ενδεκάμηνο της ετήσιας έρευνας , μετρήθηκε υπέρβαση των ορίων αέριας ρύπανσης (συγκέντρωσης σωματιδίων PM 2,5) μία στις τρείς ημέρες!

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι το θέμα της αέριας ρύπανσης έχει απασχολήσει ολόκληρη τη κοινωνία του Βόλου επί σειρά ετών και υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις των πολιτικών και επιστημονικών φορέων του Βόλου προς τις αρμόδιες αρχές για να μετρηθεί και να βρεθούν οι πηγές αέριας ρύπανσης και ότι τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν δείχνουν μεγάλες υπερβάσεις των μικροσωματιδίων PM2,5 από το δίκτυο μετρητών που εγκατέστησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία που έχει δώσει επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τις μετρήσεις για το 2018 του μοναδικού σταθμού ΕΔΠΑΡ στο Βόλο, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Για τους παραπάνω λόγους οι Βουλευτές Μαγνησίας Κ. Παπανάτσιου και Α. Μεϊκόπουλος ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό:

  • Ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2019 από το σταθμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Βόλο και αν αυτά συμφωνούν με τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τις μετρήσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα οποία αναφέρουν υπέρβαση των ορίων των μικροσωματιδίων PM 2,5 κάθε τρεις ημέρες.
  • Ποια άμεσα μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να γίνει ακριβής καταγραφή της αέριας ρύπανσης στο Βόλο και να ταυτοποιηθούν οι πηγές ρύπανσης.
  • Τι μέτρα έχουν ληφθεί έως σήμερα και ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναληφθούν για τον περιορισμό εκπομπών μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα του Βόλου τα οποία σύμφωνα με παγκόσμιες μελέτες ενέχονται στην πρόκληση σημαντικών καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Υπερβάσεις ορίων μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου»

Η αέρια ρύπανση είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί πολλές πόλεις της Ελλάδας ανάμεσά τους και τη πόλη του Βόλου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η έρευνα για τις συνέπειες της αέριας ρύπανσης στην υγεία των πληθυσμών των πόλεων αποδεικνύει ότι έχει άμεσες και καταστροφικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ύπαρξη των μικροσωματιδίων PM 10 & PM 2.5 , που εμπεριέχονται σε αυτήν και τα οποία έχουν διαφορετική χημική σύσταση ανάλογα με την πηγή πρόκλησης της αέριας ρύπανσης ανά περιοχή. Η βλάβη που προκαλούν τα μικροσωματίδια οφείλεται στη μικρή τους διάμετρο, λόγω της οποίας αυτά μεταφέρονται μέσω των πνευμόνων στην κυκλοφορία του αίματος και υπάρχει ισχυρός κίνδυνος για απόφραξη μικρών αγγείων προκαλώντας έτσι αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου κ.ά., τα οποία, ανάλογα με την βαρύτητά τους, μπορεί να καταλήξουν σε θάνατο.

Στο Βόλο διενεργείται από το Μάρτιο του 2019 έρευνα -μελέτη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα μηχανολόγων μηχανικών και πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική)   και το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Για τις ανάγκες της έρευναςτο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει πυκνό δίκτυο μετρητών αέριας ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Η Έρευνα σκοπό έχει να συσχετίσει την αέρια ρύπανση με τα αίτια εισαγωγής ασθενών στο Νοσοκομείο του Βόλου και την εμφάνιση καρδιαγγειακών και άλλων επεισοδίων και παθήσεων.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τους επιστημονικά υπεύθυνους στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής στις 3 Οκτώβρη 2019 όπου συζητούνταν το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα αρχίσουν να εξάγονται από τον Απρίλιο του 2020 οπότε θα έχει συμπληρωθεί και ένα έτος συνεχών μετρήσεων.

Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου με θέμα την αέρια ρύπανση στις 16-11-2019 ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Πανδής ανέλυσε μελέτες παρελθόντων ετών που έχουν γίνει στο Βόλο και την Πάτρα και καταγράφουν υψηλές συγκεντρώσεις PM2.5 τις βραδινές ώρες και στις δυο πόλεις, ενώ έγινε αναφορά σε έρευνες που δείχνουν ότι για κάθε δέκα μικρογραμμάρια pm 2,5 ανά κυβικό μέτρο αέρα έχουμε αύξηση θνησιμότητας κατά 1% και ότι τα μικροσωματίδια είναι υπεύθυνα για το 30% των θανάτων καρκίνου των πνευμόνων και για το 25% των εγκεφαλικών και καρδιακών προσβολών.

Στη με αριθ. Πρωτ.112/02.08.2019 σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο και στην αρ. 26/07.08.2019 Αναφορά της Βουλευτή Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κατερίνας Παπανάτσιου με θέμα «Τοποθέτηση δικτύων μετρητών Αέριας Ρύπανσης» με βάση την σχετική επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, υπάρχει απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/71727/1736 ) η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

  • Η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα στη χώρα πραγματοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) με σταθερούς αυτόματους σταθμούς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση
  • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, με τη διενέργεια μετρήσεων και δειγματοληψιών, την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης, την ενημέρωση του κοινού και τη λήψη εκτάκτων μέτρων, εάν και όπου απαιτείται, εντός των διοικητικών ορίων της.
  • Μέσω έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ανανεώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 ο σταθμός του ΕΔΠΑΡ στο Βόλο με νέο αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 (ο οποίος αντικατέστησε τον παλιό) και για πρώτη φορά επεκτάθηκε η παρακολούθηση, σε αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5 με την προσθήκη ενός άλλου αναλυτή.
  • Για το 2018, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 ίση με 32μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (40μg/m3 ). Επίσης, παρατηρήθηκαν 36 ημέρες με μέση 24-ωρη τιμή συγκέντρωσης ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50μg/m3 εκ των οποίων οι 12, αποδόθηκαν σε μεταφορά σκόνης από απομακρυσμένες περιοχές (Σαχάρα) και συνεπώς δεν υπήρξε υπέρβαση (36-12=24<35), ενώ αναφορικά με τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση ίση με 19μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (25μg/m3).

Παρόλα αυτά,

Επειδή, σε χθεσινή εκπομπή του ΑΝΤ1 Special Report του δημοσιογράφου Τ. Τέλογλου για το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Σαχαρίδης, ανέφερε ότι για το πρώτο ενδεκάμηνο της ετήσιας προαναφερθείσας έρευνας, μετρήθηκε υπέρβαση των ορίων αέριας ρύπανσης (συγκέντρωσης σωματιδίων PM 2,5) μία στις τρείς ημέρες!

Επειδή το θέμα της αέριας ρύπανσης στο Βόλο έχει απασχολήσει ολόκληρη τη κοινωνία του Βόλου επί σειρά ετών και υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις των πολιτικών και επιστημονικών φορέων του Βόλου προς τις αρμόδιες αρχές για να μετρηθεί και να βρεθούν οι πηγές αέριας ρύπανσης στο Βόλο.

Επειδή τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν δείχνουν μεγάλες υπερβάσεις των μικροσωματιδίων PM2,5 από το δίκτυο μετρητών που εγκατέστησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επειδή τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία που έχει δώσει επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τις μετρήσεις για το 2018 του μοναδικού σταθμού ΕΔΠΑΡ στο Βόλο, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ερωτάται ο Υπουργός:

  • Ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το 2019 από το σταθμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Βόλο και αν αυτά συμφωνούν με τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τις μετρήσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα οποία αναφέρουν υπέρβαση των ορίων των μικροσωματιδίων PM 2,5 κάθε τρεις ημέρες.
  • Ποια άμεσα μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να γίνει ακριβής καταγραφή της αέριας ρύπανσης στο Βόλο και να ταυτοποιηθούν οι πηγές ρύπανσης.
  • Τι μέτρα έχουν ληφθεί έως σήμερα και ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναληφθούν για τον περιορισμό εκπομπών μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5 στην ατμόσφαιρα του Βόλου τα οποία σύμφωνα με παγκόσμιες μελέτες ενέχονται στην πρόκληση σημαντικών καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...