Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Αλ. Μεϊκόπουλος: Επικίνδυνο για τις καλλιέργειες το νερό της Κάρλας λόγω υψηλής αλατότητας

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα του νερού της Κάρλας ο Αλ. Μεϊκόπουλος

Την ύπαρξη υψηλού ποσοστού χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι) στο νερό του ταμιευτήρα της Λίμνης Κάρλας και τη δικαιολογημένη ανησυχία των καλλιεργητών των παρακάρλιων περιοχών, φέρνει στη Βουλή με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Όπως επεσήμανε ο Βουλευτής, ο νέος ταμιευτήρας της Κάρλας αποτέλεσε έργο πνοής για την περιοχή της Μαγνησίας με πολλαπλά οφέλη περιβαλλοντικής και αρδευτικής φύσης. «Η άρδευση των παρακάρλιων καλλιεργειών γίνεται από τον ταμιευτήρα,  όμως όπως διαπιστώνουν οι καλλιεργητές σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με πιστοποιημένα Ινστιτούτα μετρήσεων, αλλά όπως αποδεικνύεται και από μελέτες του Φορέα Διαχείρισης, στο νερό της Λίμνης παρατηρούνται υψηλά ποσοστά χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι)», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, το νερό που εισέρχεται στον ταμιευτήρα της Κάρλας προέρχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του από το ποτάμι του Πηνειού. Κατά τη διαδρομή του νερού από το ποτάμι του Πηνειού μέχρι τον ταμιευτήρα της Κάρλας, το νερό διέρχεται από ανοιχτά αποστραγγιστικά κανάλια, όπου περιέχονται τα ύδατα που στραγγίζουν από τις αγροτικές καλλιέργειες και περιέχουν υψηλά ποσοστά θρεπτικών αλάτων, ενώ στα ίδια κανάλια εισέρχονται και λύματα βιομηχανιών και μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πηνειού στο Νομό Λαρίσης που ενδέχεται να περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα στοιχεία μόλυνσης του νερού.

«Οι αγρότες που καλλιεργούν τα εδάφη γύρω από τη Λίμνη και χρησιμοποιούν το νερό της για την άρδευση των χωραφιών τους είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς ισχυρίζονται ότι η υψηλή περιεκτικότητα του νερού της Λίμνης σε χλωριούχο νάτριο κρίνεται ακατάλληλη για το πλήθος των καλλιεργειών, ενώ η μακροχρόνια χρήση νερού με υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα θα επιφέρει υποβάθμιση του εδάφους των παρακάρλιων περιοχών συνολικά», τόνισε ο Βουλευτής.

Παράλληλα δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού  που εισέρχεται στον ταμιευτήρα μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων, αλλά και τον εντοπισμό της βασικής πηγής μόλυνσης του νερού με χλωριούχο νάτριο.

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος σημείωσε πως κρίνεται απαραίτητη η σύσταση Ειδικής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων για τον προσδιορισμό της πηγής της ρύπανσης του νερού και για την τήρηση των κανόνων που θα τεθούν για τη διατήρηση της καλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε του αρμόδιους Υπουργούς να παρέμβουν άμεσα για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού για τις παρακάρλιες καλλιέργειες και την πληρέστερη ενημέρωση των καλλιεργητών.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 ΘΕΜΑ: Ανησυχητικά υψηλή η ηλεκτρική αγωγιμότητα στο νερό της Λίμνης Κάρλας – Κίνδυνος για τις παρακείμενες καλλιέργειες

Ο νέος ταμιευτήρας της Κάρλας αποτέλεσε ένα έργο πνοής για την περιοχή της Μαγνησίας, με πολλαπλά οφέλη, όπως την αποκατάσταση ενός σημαντικού υγροτόπου-οικοσυστήματος με  διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, τη δυνατότητα εγκατάστασης και επέκτασης αρδευόμενων καλλιεργειών, την προστασία και ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του υπόγειου υδροφορέα και την κάλυψη κατά μεγάλο μέρος των αναγκών ύδρευσης του Βόλου.

Το έργο αφορά την κατασκευή ταμιευτήρα 42.000 στρεμμάτων στο χαμηλότερο τμήμα της πρώην λίμνης Κάρλας κοντά στο χωριό Κανάλια. Για τη διαχείριση του ταμιευτήρα αλλά και των γύρω περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, δημιουργήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.).

Η άρδευση των παρακάρλιων καλλιεργειών γίνεται από τον ταμιευτήρα. Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι καλλιεργητές σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με πιστοποιημένα Ινστιτούτα μετρήσεων, αλλά όπως αποδεικνύεται και από μελέτες του Φορέα Διαχείρισης, στο νερό της Λίμνης παρατηρούνται υψηλά ποσοστά χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι).

Το νερό που εισέρχεται στον ταμιευτήρα της Κάρλας προέρχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του από το ποτάμι του Πηνειού. Η περίοδος της μεγαλύτερης εισροής των νερών εκτείνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο, που είναι και η περίοδος των χαμηλότερων συγκεντρώσεων αλάτων στον ταμιευτήρα της Λίμνης.

Κατά τη διαδρομή του νερού από το ποτάμι του Πηνειού μέχρι τον ταμιευτήρα της Κάρλας, το νερό διέρχεται από ανοιχτά αποστραγγιστικά κανάλια, όπου περιέχονται τα ύδατα που στραγγίζουν από τις αγροτικές καλλιέργειες και περιέχουν υψηλά ποσοστά θρεπτικών αλάτων που καθιστούν τη λίμνη ευτροφική.

Μεταξύ του Πηνειού και της Κάρλας στο Νομό Λαρίσης, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες. Τα λύματα των επιχειρήσεων και των μονάδων εισέρχονται και αυτά στα κανάλια από τα οποία διέρχεται το νερό μέχρι να εισέλθει στον ταμιευτήρα της Λίμνης και πιθανόν να περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα στοιχεία μόλυνσης του νερού.

Οι αγρότες και παραγωγοί που καλλιεργούν τα εδάφη γύρω από τη Λίμνη και χρησιμοποιούν το νερό της για την άρδευση των χωραφιών τους, εκδηλώνουν εκτεταμένη ανησυχία, καθώς ισχυρίζονται ότι η υψηλή περιεκτικότητα του νερού της Λίμνης σε χλωριούχο νάτριο κρίνεται ακατάλληλη για το πλήθος των καλλιεργειών. Ακόμη, προβληματισμό δημιουργεί και το γεγονός ότι η μακροχρόνια χρήση νερού με υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα θα επιφέρει υποβάθμιση του εδάφους των παρακάρλιων περιοχών συνολικά.

Σύμφωνα με τους καλλιεργητές, έλεγχος της ποιότητας του νερού  που εισέρχεται στον ταμιευτήρα είναι εφικτός με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και τον εντοπισμό της βασικής πηγής μόλυνσης του νερού με χλωριούχο νάτριο.

Η καταλληλότητα του νερού είναι απαραίτητη τόσο για τη χρήση καλής ποιότητας  νερού για άρδευση των καλλιεργειών, όσο και για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας της Λίμνης.

Εδώ και περίπου δύο χρόνια που οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν το νερό του ταμιευτήρα, έχουν επισημάνει στην αυξημένη αλατότητα του και τις συνεπαγόμενες ανησυχίες τους, ωστόσο δεν έχουν λάβει καμία επίσημη απάντηση.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση ειδικής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων για τον προσδιορισμό της πηγής της ρύπανσης του νερού, όσο και για την τήρηση των κανόνων που θα τεθούν για τη διατήρηση της καλής ποιότητας.

Επειδή, σύμφωνα με τους καλλιεργητές των παρακάρλιων περιοχών και τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας, στο νερό του ταμιευτήρα παρατηρούνται υψηλά ποσοστά χλωριούχου νατρίου.

Επειδή, από το ποτάμι του Πηνειού μέχρι τον ταμιευτήρα της Κάρλας, το νερό διέρχεται από ανοιχτά αποστραγγιστικά κανάλια.

Επειδή, τα λύματα των επιχειρήσεων και των μονάδων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή εισέρχονται και αυτά στα κανάλια.

Επειδή, η ύπαρξη υψηλού ποσοστού χλωριούχου νατρίου στον ταμιευτήρα δημιουργεί πρόβλημα στις καλλιέργειες.

Επειδή, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού που εισέρχεται στον ταμιευτήρα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Είναι ενήμερα τα αρμόδια Υπουργεία για την ύπαρξη του υψηλού ποσοστού χλωριούχου νατρίου (μαγειρικό αλάτι) στο νερό του ταμιευτήρα της Λίμνης Κάρλας;
  2. Πως προτίθενται να παρέμβουν για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού για τις παρακάρλιες καλλιέργειες,  των συνιστώμενων καλλιεργειών και την πληρέστερη ενημέρωση των καλλιεργητών;
  3. Πώς προτίθενται να παρέμβουν, ώστε να συσταθεί ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων για τον προσδιορισμό της πηγής της ρύπανσης του νερού, όσο και για την τήρηση των κανόνων που θα τεθούν για τη διατήρηση της καλής ποιότητας;

 Ο ερωτών βουλευτής

 Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...