Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Ο Α.Μεϊκόπουλος ζήτησε την απαλλαγή για 5 έτη από το τέλος επιτηδεύματος και για τους αλιείς συμπλοιοκτήτες σκαφών μήκους μέχρι 12μ.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε την απαλλαγή για πέντε έτη από το τέλος επιτηδεύματος και για τους αλιείς συμπλοιοκτήτες σκαφών μήκους μέχρι 12 μέτρα

Ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε με Ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών την απαλλαγή για πέντε έτη από το τέλος επιτηδεύματος για τους αλιείς Συμπλοιοκτήτες του ειδικού κατ΄αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ Αλιέων του Ν.2859/2000, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της ελληνικής παράκτιας αλιείας που έχει θεμελιώδη σημασία για τις παράκτιες περιοχές και τα ελληνικά νησιά.

Ο κ. Μεϊκόπουλος επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες του κλάδου της παράκτιας αλιείας κρούουν καμπανάκι κινδύνου για τον κλάδο που «σβήνει» εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και της κλιματικής αλλαγής. Ο κλάδος λειτουργεί κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ιδίως εντός των σκαφών, και καθημερινά ανταγωνίζονται με μαζικές εισαγωγές νωπών αλιευμάτων σαφώς χαμηλότερης ποιότητας από χώρες γειτονικές, αλλά και πιο απομακρυσμένες. Ταυτόχρονα, οι διοικητικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους καθιστούν εκτεθειμένους απέναντι σε φορολογικές και λιμενικές αρχές.

Σημαντική επιβάρυνση αποτελεί η μη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας παράκτιων αλιέων με σκάφη κάτω από 12 μέτρα, οι οποίοι δε θεωρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος, αλλά νομικά πρόσωπα. Σημειωτέον ότι την συμπλοιοκτησία αποτελούν μέλη της ίδια οικογένειας κατά κανόνα, και είναι η μοναδική εταιρική μορφή που μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό κατ αποκοπή καθεστώς αλιέων (Άρθρο 40 Ν.2859/2000).

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να παρέμβει άμεσαώστε να εφαρμοστεί η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος για μία πενταετία από την ημερομηνία έναρξης τήρησης λογιστικών βιβλίων 01/01/2015 και για τους αλιείς, συμπλοιοκτήτες σκαφών μήκους μέχρι 12 μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος παρουσιάζει σημαντική μείωση με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης να παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη ολικού μήκους μικρότερου από 12 μέτρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή για πέντε έτη από το τέλος επιτηδεύματος για τους αλιείς Συμπλοιοκτήτες του ειδικού κατ΄αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ Αλιέων του Ν.2859/2000

Η παράκτια αλιεία είναι μια δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για τις κοινωνίες των ελληνικών νησιών και των παράκτιων περιοχών που στηρίζει επαγγελματικά, κοινωνικά και διατροφικά τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών. Επιπλέον, ο στόλος της παράκτιας αλιείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές.  Η ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία της παράκτιας αλιείας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύει το 97% του ελληνικού αλιευτικού στόλου και συγκεντρώνει περίπου το 50% των αλιευμάτων και αποτελεί τον πολυπληθέστερο αλιευτικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επαγγελματίες του κλάδου της παράκτιας αλιείας, ωστόσο, δοκιμάζονται έντονα τα τελευταία χρόνια και κρούουν καμπανάκι κινδύνου για τον κλάδο που σταδιακά «σβήνει» με την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει την αλιευτική ικανότητα και την υψηλή φορολόγηση να τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Ενδεικτικά από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος παρουσιάζει σημαντική μείωση με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης να παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη ολικού μήκους μικρότερου από 12 μέτρα.

Ο κλάδος των αλιέων λειτουργεί κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ιδίως εντός των σκαφών, και καθημερινά ανταγωνίζονται με τις αθρόες εισαγωγές νωπών  αλιευμάτων σαφώς χαμηλότερης ποιότητας από γειτονικές χώρες αλλά και χώρες πιο απομακρυσμένες (Ισπανία). Οι διοικητικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις τους στο δύσκολο αυτό επάγγελμα τους κάνει καθημερινά εκτεθειμένους απέναντι σε διάφορες αρχές όπως οι φορολογικές και λιμενικές.

Με τη2023/2020 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και κατ εφαρμογή της 47/2015 γνωμοδότησης του ΝΣΚ την οποία και έκανε αποδεκτή ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (Τρύφων Αλεξιάδης) σύμφωνα με την οποία το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών  ολικής χωρητικότητας έως 10 κόρους, φορολογείται βάση του Ν 27/1975 περί φορολογίας πλοίων και όχι εισόδημα από γεωργική επιχείρηση κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του Ν 2238/1994.

Με την παρ. 12 του άρθρου 57 του Ν 4646/2019 ορίζεται ρητά ότι:Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων αυτών. Ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Επίσης, με την 2023/2020 απόφαση του Κου Διοικητού της ΑΑΔΕ στην παράγραφο 9  ορίζετε πως από το χρονικό διάστημα 01/01/2014 έως 31/12/2019 έχει εφαρμογή ο Ν. 27/1975 με βάση την 47/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Σημαντική επιβάρυνση αποτελεί η μη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας παράκτιων αλιέων με σκάφη κάτω από 12 μέτρα οι οποίοι δε θεωρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος, αλλά νομικά πρόσωπα. Σημειωτέον ότι την συμπλοιοκτησία αποτελούν μέλη της ίδια οικογένειας κατά κανόνα, και είναι η μοναδική εταιρική μορφήπου μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό κατ αποκοπή καθεστώς αλιέων (Άρθρο 40 Ν 2859/2000).

Επειδή,η παράκτια αλιεία είναι μια που στηρίζει επαγγελματικά, κοινωνικά και διατροφικά τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών.

Επειδή, οι επαγγελματίες του κλάδου, ισχυρίζονται πως τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή και η υψηλή φορολόγηση τους οδηγεί σε αδιέξοδο.

Επειδή, το άρθρο 57 του Φορολογικού Νομοσχεδίου (ν. 4646/2019)εισήγαγε ένα νέο οριζόντιο φόρο με τη μορφή τελών κυκλοφορίας στα αλιευτικά σκάφη, καταργώντας κάθε φόρο εισφορά τέλος κράτηση ή οποιαδήποτε άλλης φύσης φορολογικής επιβάρυνσης, αναδρομικά από το 2014, (παράγραφος 12 ανωτέρου άρθρου).

Επειδή, σημαντική επιβάρυνση αποτελεί η μη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας παράκτιων αλιέων με σκάφη κάτω από 12 μέτρα οι οποίοι δε θεωρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος, αλλά νομικά πρόσωπα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να παρέμβει ώστε να εφαρμοστεί η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος για μία πενταετία από την ημερομηνία έναρξης τήρησης λογιστικών βιβλίων 01/01/2015 και για τους αλιείς, συμπλοιοκτήτες σκαφών μήκους μέχρι 12 μέτρα;

Ο ερωτών βουλευτής

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...