Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Αλ. Μεϊκόπουλος: «Χάος και ανισότητες στις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες»

Αλ. Μεϊκόπουλος: Χάος & ανισότητες στις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες

Τις αντιφατικές Υπουργικές Αποφάσεις που δημιουργούν χάος και ανισότητες μεταξύ των πολιτών σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων για τους νέους δασικούς χάρτες, στηλίτευσε με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων για το σύνολο των δασικών χαρτών συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους και να εκλείψουν τα φαινόμενα ανισοτιμίας μεταξύ των πολιτών.

Όπως επεσήμανε ο Βουλευτής, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά όλο το έργο αναμόρφωσης και κατάρτισης των νέων δασικών χαρτών, το οποίο ωστόσο έσπευσε να ακυρώσει η ΝΔ με τον αντιπεριβαλλοντικό Νόμο 4685/2020. Με το από 12/01/2021 έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στις Διευθύνσεις Δασών, ανακοίνωσε ότι από τις 15-01-2021 έως τις 26-02-2021 θα πραγματοποιηθεί σταδιακά η ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις 57 Διευθύνσεις Δασών της Χώρας. Ακολούθως, στις 14/01/2021, απεστάλη εκ νέου εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία «για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη».

Η εν λόγω εγκύκλιος δόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, από το οποίο ωστόσο δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη. «Από τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου προκύπτει σαφέστατα ζήτημα ανισοτιμίας των πολιτών στην διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και αυτό γιατί παρόλο που ο κ. Χατζηδάκης ακύρωσε το σύνολο των κυρωμένων δασικών χαρτών και ενώ δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους πολίτες να υποβάλλουν με καθυστέρηση δικαιολογητικά που δεν είχαν προσκομισθεί για αναμορφωμένα τμήματα δασικών χαρτών, σε άλλους πολίτες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, τους στερείται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης για μη αναμορφωμένα τμήματα του δασικού χάρτη», τόνισε ο Βουλευτής.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες στη Μαγνησία αλλά και πανελλαδικά, από τον Ιούλιο του 2020 έως τις 14 Ιανουαρίου του 2021 ενημερώνονταν από τις διευθύνσεις δασών της χώρας ότι θα «ανοίξουν» ξανά οι αντιρρήσεις για το σύνολο του δασικού χάρτη μετά την αναμόρφωση και ξαφνικά με τη νέα εγκύκλιο η δυνατότητα αυτή αποκλείεται για το μη αναμορφούμενο μέρος.

«Μαζί με τους πολίτες που αποκλείονται από την υποβολή αντιρρήσεων, «εγκλωβισμένοι» βρίσκονται και 9.000 ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο, των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται εκτός σχεδίου μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκαν τα Όρια Οικισμών του Πηλίου και οι οποίοι περίμεναν την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη, καθώς είχαν ενημερωθεί πρόσφατα από το Κτηματολόγιο ότι αν το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τις ιδιοκτησίες τους που διεκδικούνται από το δημόσιο», σημείωσε ο Βουλευτής, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να επιλύσει χωρίς άλλη καθυστέρηση το πρόβλημα και να μπορέσουν  οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Χάος με το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων επί των νέων δασικών χαρτών

Ο Αντιπεριβαλλοντικός Νόμος 4685/2020 καθώς και  η Υπουργική Απόφαση του κυρίου Χατζηδάκη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2020 (ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020), ακύρωσε όλο το έργο των δασικών χαρτών που υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνοντας την επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους δημόσιους λειτουργούς των Δασικών Υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια.

Χάρη στην επιμονή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων, δόθηκε ώθηση στο έργο και η Ελλάδα, από το 1,09% κυρωμένων χαρτών το 2015, απέκτησε κυρωμένους δασικούς χάρτες για το 44,31% της χώρας και αναρτημένους στο 55%, τον Μάιο 2019, ενώ είχαν ανατεθεί και οι μελέτες για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Η ΥΑ του Ιουλίου του 2020 έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, όπως επισημάνθηκε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή του άρθρου 48 του αντι-περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 γεγονός που επισήμαναν επίσης ο Συνήγορος του πολίτη, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και πανεπιστημιακοί καθηγητές.

Με το από 12/01/2021 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  στις Διευθύνσεις Δασών με θέμα: «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», ανακοινώνει ότι μόλις δύο μέρες μετά την ημερομηνία του εγγράφου, δλδ στις 15-01-2021 και έως τις 26-02-2021 θα πραγματοποιηθεί σταδιακά η ανάρτηση από τις 57 Διευθύνσεις Δασών της Χώρας.

Ακολούθως, στις 14/01/2021, απεστάλη εκ νέου εγκύκλιος(ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) στις Διευθύνσεις Δασών με θέμα: «Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020», με την οποία δίδονται διευκρινήσεις ενόψει της επικείμενης ανάρτησης των αναμορφωθέντων και τροποποιηθέντων δασικών χαρτών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο «… για τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφούμενο τμήμα του δασικού χάρτη …». Η ερμηνεία αυτή δεν προκύπτει με σαφήνεια από την παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, παρ’ όλο που η εγκύκλιος εκδόθηκε σε εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου.

Από τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου προκύπτει σαφέστατα ζήτημα ανισοτιμίας των πολιτών στην διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων του παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020. Και αυτό γιατί παρόλο που ο κ. Χατζηδάκης ακύρωσε το σύνολο των κυρωμένων δασικών χαρτών, και ενώ δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους πολίτες να υποβάλλουν με καθυστέρηση δικαιολογητικά που δεν είχαν προσκομισθεί για αναμορφωμένα τμήματα δασικών χαρτών, σε άλλους πολίτες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, τους στερείται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης για μη αναμορφωμένα τμήματα του δασικού χάρτη.

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες στη Μαγνησία αλλά και πανελλαδικά, από τον Ιούλιο του 2020 έως τις 14 Ιανουαρίου του 2021 ενημερώνονταν από τις διευθύνσεις δασών της χώρας ότι θα «ανοίξουν» ξανά οι Αντιρρήσεις για το σύνολο του δασικού χάρτη μετά την αναμόρφωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής απόφασης 64663/2956 (ΦΕΚ 2773/8-7-20). Εκεί που περίμεναν χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, ότι θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4685/2020, εν τούτοις με νέα προχθεσινή βραδινή εγκύκλιο η δυνατότητα αυτή αποκλείεται.

Μαζί με τους πολίτες που αποκλείονται από την υποβολή αντιρρήσεων, «εγκλωβισμένοι» βρίσκονται και 9.000 ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο, των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πλέον, μετά την απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκαν τα Όρια Οικισμών του Πηλίου.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, περίμεναν την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη, καθώς είχαν ενημερωθεί πρόσφατα από το Κτηματολόγιο ότι αν το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τις ιδιοκτησίες τους που διεκδικούνται από το δημόσιο, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 για να αναγνωρίσουν ιδιοκτησιακά τις εκτάσεις τους και να επιλύσουν το θέμα με το δασαρχείο.

Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται επίσης και για τους αγρότες που έλαβαν ενισχύσεις το 2020 (ή και παλιότερα) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που στον αναρτημένο/αναθεωρημένο δασικό χάρτη εμφανίζονται ως δασικές, για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων και το ότι δεν τις κατέχουν με νόμιμες διοικητικές πράξεις.

Επειδή, η εγκύκλιος του Υπουργείου δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων ερμηνεύοντας μερικώς και άρα ελλιπώς το ν. 4685/2020.

Επειδή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες εδώ και 6 μήνες ενημερώνονταν από τις διευθύνσεις δασών της χώρας ότι θα μπορέσουν τελικά να υποβάλλουν εκ νέου οι Αντιρρήσεις για το σύνολο του δασικού χάρτη, δημιουργώντας δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στην εξέλιξη αυτή.

Επειδή, η δυνατότητα αυτή αφαιρέθηκε αιφνιδίως από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Επειδή, οι εξελίξεις, το περιεχόμενο των εγκυκλίων και η έλλειψη απαντήσεων από το ΥΠΕΝ δημιουργεί σωρεία προβλημάτων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες του Πηλίου.

Επειδή, το ζήτημα αφορά ιδιοκτησίες που η αξία τους και η πρόσοδό τους εξαρτάται από τον δασικό ή μη χαρακτήρα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα αντιρρήσεων για το σύνολο των δασικών χαρτών συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους, ώστε να μην υπάρχει ανισοτιμία μεταξύ των πολιτών και να εφαρμοστεί η πρόβλεψη του νόμου περί δασικών χαρτών αλλά και του Συντάγματος;
  2. Πώς προτίθεται να παρέμβει, ώστε να επιλύσουν το θέμα με τα αρμόδια δασαρχεία οι 9.000 ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο, των οποίων οι ιδιοκτησίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πλέον, μετά την απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκαν τα Όρια Οικισμών του Πηλίου, και έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοί να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους;

 Ο ερωτών βουλευτής

 Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

x

Check Also

Παρεμβάσεις Αλ. Μεϊκόπουλου για ζητήματα των δικηγόρων

Ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους του Βόλου, αλλά και πανελλαδικά, προώθησε με κοινοβουλευτικές Αναφορές ο ...

«Πάνω από 100 μουσικοί και 1000 σπουδαστές στη Μαγνησία υπονομεύονται από την κυβέρνηση»

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ...

«Με 20 ελέγχους την μέρα σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την αισχροκέρδεια»

Διανύουμε τον 21ο μήνα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με τους πολίτες να ...